Pioniersplek Zin Op School

Op de Juliana van Stolbergschool ontdekken kinderen Bijbelverhalen.
Ze hebben vragen over geloof en hun eigen ideeën daarbij.
Daarom starten wij de pioniersplek Zin op school.

Wij leggen je graag uit wat dat inhoudt. Voor jou, voor je kind(eren).

Alle vragen die je hebt, maar misschien nog niet durft te stellen…

Wat is Zin op School?

‘Zin op school’ vind je op de Juliana van Stolbergschool in Waalwijk. We zijn een pioniersplek van de Protestantse Kerk in Nederland, die valt onder de verantwoordelijkheid van de Classis Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne. Verschillende kerken in Waalwijk en omgeving steunen ons initiatief.

Ons team bestaat uit ds. Otto Grevink, Sandra Gaakeer, Patricia Slosse en Tascha van de Wouw. Samen met andere vrijwilligers, kinderen en ouders gaan we op zoek naar verdieping over levensvragen en zingeving.

Wat is een pioniersplek?

Naast de bestaande kerken zijn er mogelijkheden voor andere vormen van christelijke gemeenschap en kerkzijn. De Protestantse Kerk in Nederland stimuleert het ontstaan van pioniersplekken: dat zijn nieuwe vormen van kerkzijn voor mensen die niet (meer) naar een kerk gaan. Belangrijke uitgangspunten zijn afstemming op de context, werken vanuit gedeeld geloof, en gericht zijn op duurzame gemeenschapsvorming.

Allerlei vormen

Pioniersplekken kunnen vanuit allerlei vormen ontstaan. In een café verhalen uit de Bijbel bespreken; een kledingruilwinkel; een leefgemeenschap; ouders die samen met hun kinderen eten, zingen en knutselen; een klooster nieuwe stijl; een netwerk van jongeren, het kan allemaal. Wees creatief! Tegelijk hebben al die pioniersplekken eenzelfde verlangen: een netwerk of gemeenschap vormen waar mensen kunnen ontdekken dat God liefde is en nabij wil zijn. Zonder het mensen op te dringen, gunnen wij het hen de waarde van het christelijk geloof te ontdekken. Pionieren kan van start gaan in een nieuw gebied, zoals een nieuwbouwwijk. Het kan ook in een omgeving waar al een kerk is, maar dan gericht op mensen die niet (meer) in de kerk komen. Zo gingen in Veenendaal en Amsterdam initiatieven van start voor mensen van buitenlandse afkomst. Want veel van deze mensen voelen zich niet thuis in Nederlandse kerken. Er zijn ook initiatieven voor jonge gezinnen, ouderen en mensen met allerlei spirituele interesses. Ook kan een pioniersplek van start gaan vanuit een gemeente die op haar einde loopt en opnieuw begint: een doorstart.

Waarom pionieren?

Nog geen vijftig jaar geleden aten we bijna alleen maar aardappelen en groente. Nu eten we wraps, nasi, sushi, noodles, quinoa en meer. Zoals ons eten veel diverser is geworden, zo is Nederland ook veel diverser geworden als het gaat om hoe mensen in het leven staan. Wat we belangrijk, mooi en handig vinden, dat verschilt. Een kerkdienst op zondagochtend, hoe goed dat ook is, past daardoor niet bij iedereen. Door te pionieren ontstaan er nu méér vormen van kerkzijn. Nieuwe vormen, waardoor mensen op hun eigen manier meer kunnen ontdekken van het christelijk geloof.

Bij pionieren vragen we van mensen niet om zich aan te passen aan onze kerkelijke gewoonten, maar gaan we naast mensen staan en passen wij ons aan. Om vervolgens samen te ontdekken hoe het Evangelie van betekenis kan zijn in onze levens. We hopen en bidden dat zo meer mensen ontdekken wat de waarde is van het christelijk geloof.

Meer informatie en de eerste resultaten van het pionieren in Nederland zijn de lezen in deze twee brochures.

Wie zijn wij?

Het team van ‘Zin op school’ bestaat uit ouders, andere betrokkenen en een pionier/predikant. Op dit moment zijn dat Tascha van de Wouw, Patricia Slosse, Sandra Gaakeer en ds. Otto Grevink.

Wij volgen pionierstrainingen bij de Protestantse Kerk in Nederland en maken deel uit van de leergemeenschap pionieren. Dominee Otto is gespecialiseerd in pionieren, pionierbegeleider van o.a. Kliederkerk Eerbeek op twee basisscholen aldaar, en tevens pionier bij internetkerk Mijnkerk.nl. Wij worden ook begeleid door een pionierbegeleider. Dat is ds. Marloes Meijer uit Engelen (gem. ‘s Hertogenbosch). Zij is tevens de landelijke pionierpastor.

Wat is Veilig Pionieren?

Wij willen als ‘Zin op school’ een veilige plek zijn voor iedereen: kinderen, ouders, leerkrachten, andere bezoekers en teamleden. Onze vrijwilligers selecteren wij zorgvuldig en zullen een Verklaring Omtrent Gedrag moeten hebben om bij ons aan de slag te kunnen. Ook stellen wij omgangsregels en een gedragscode op, en zullen wij een meldcode hanteren en een vertrouwenspersoon aanstellen. Te zijner tijd volgt hierover meer informatie.

De Protestantse Kerk in Nederland geeft ons daarvoor handvatten in haar beleid ‘Veilige gemeente’, waarbij ook handvatten gegeven worden voor veilig jeugdwerk en veilig pionieren.