Pionieren in coronatijd brengt team terug bij de basis

Toen het pioniersteam van Pioniersplek Zin op school eind januari uit de startblokken kwam, stond het klaar om tal van activiteiten te gaan organiseren. ‘De eerste Kliederklas die we organiseerden bij de opening was goed bevallen. Dus planden we snel een volgende om ook de kinderen die door de verhalen enthousiast geworden waren de Kliederklas te kunnen laten beleven’, vertelt Sandra Gaakeer. ‘Ook de ouders wilden we graag ontmoeten op het schoolplein bij een kopje koffie, of tijdens andere gespreksmomenten’, vertelt dominee Otto Grevink. Het liep anders. Nog voor de scholen daadwerkelijk sloten was duidelijk dat dit soort activiteiten niet meer verantwoord waren. ‘Je wilt elk risico uitsluiten, voor de kinderen, de ouders en voor de leden van het pioniersteam, waarvan een aantal al worstelen met hun gezondheid’, vervolgt Grevink.

Te gast

De ‘lockdown’ was geen reden om stil te zitten, maar wel om goed na te denken over waar de pioniersplek nu dienstbaar in kan zijn. ‘Vergeet niet,’ vervolgt Grevink, ‘dat wij op de Juliana van Stolbergschool te gast zijn, en dat dat ook de kern is van pionieren: te gast zijn bij in ons geval kinderen en hun ouders die van alles meemaken. Met hen willen we op zoek gaan hoe de Bijbelverhalen daarbij kunnen aansluiten. Welk nieuw licht werpen ze erop? Welke handvatten geven ze om om te gaan met alles wat je meemaakt?’ En dus ging het team terug naar de basis: verhalen vertellen. ‘We hadden toevallig vlak voor de ‘lockdown’ een pionierstraining meegemaakt van de Protestantse Kerk in Nederland’, vertelt Gaakeer. ‘Daar volgden we een workshop van de vertelmethode ‘Simply the Story’. Het uitgangspunt van die methode is: vertel gewoon weer het verhaal. Dat triggerde ons. Heel veel kunnen we nu even niet doen of zelfs voor een langere tijd, wie weet. We kunnen wel verhalen vertellen.’

Filmpjes en Paasviering

En dus maakten Gaakeer en Grevink filmpjes waarin ze Bijbelverhalen inleiden en vertellen. Eerst voor het Bijbelproject van de Juliana van Stolbergschool, en daarna over de verhalen richting Pasen. ‘Die werden door meer scholen opgepikt, en zo konden we vier scholen in de omgeving dienstbaar zijn met onze filmpjes’, vertelt Grevink. Het leidde zelfs tot een heuse online Paasviering voor basisscholen en gezinnen, die door de vier scholen gedragen is en mede mogelijk werd gemaakt door de Jong Protestant van de Protestantse Kerk in Nederland. Poppenspeler en goochelaar Matthijs Vlaardingerbroek en zanger Marcel Zimmer werkten hieraan mee. ‘De viering is door 8000 kinderen en ouders gezien’, vertelt Gaakeer trots.

Aansluiten bij belevingswereld van kinderen

Bijbelverhalen vertellen en een paasviering: het klinkt allemaal nog vrij traditioneel, ook al worden moderne middelen gebruikt. Toch is het wel degelijk pionieren, vertelt Grevink. ‘Het zit hem niet in de middelen, maar in de benaderingswijze van mensen die voornamelijk minder vertrouwd zijn met de Bijbel. We vertellen daarom niet zomaar de Bijbelverhalen. Tijdens de Paasviering hebben we een moeder van school die bij de Spoedeisende Hulp werkt laten vertellen wat er aan de hand is. En het thema was gekozen vanuit de belevingswereld van kinderen: Wees niet bang. Ook de filmpjes over Bijbelverhalen sluiten aan bij wat de kinderen meemaken. Zo gaan de Bijbelverhalen deze week over Bevrijding, in aanloop naar de viering van 75 jaar bevrijding op 5 mei. Dat gaat nu natuurlijk ook helemaal anders. En de Bijbelverhalen kunnen laten voelen waar het om ging.’

Filmpjes over Bevrijding bij oorlogsmonumenten

Gaakeer en haar dochter Anne vertellen samen met Grevink de verhalen bij de verschillende monumenten voor de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in de gemeente Waalwijk. ‘En we vertellen het verhaal van Esther. Zij is een Jodin. In haar tijd wordt er een plan gesmeed om alle Joden te doden. Ondanks haar positie als koningin in het paleis wordt haar duidelijk dat ze zich niet veilig moet wanen en met gevaar voor eigen leven voor haar volk op moet komen. En zelfs als het plan bekend wordt moet er eerst nog gestreden worden voor de vrijheid. Net als bij het Capelse Veer’, besluit Gaakeer. De filmpjes worden bij de andere Bijbelverhalen en de Paasviering gepubliceerd op het Youtube-kanaal van Pioniersplek Zin op School. Meer informatie over de pioniersplek is te vinden op www.zinopschool.nl en op verschillende sociale media.

 

Gepubliceerd in Weekblad Waalwijk op 29 april 2020