Aan het eind van 2020 deed pioniersplek Zin op School een oproep om samen met hen geld in te zamelen om lespakketten te kunnen doneren aan vluchtelingenkinderen. Het beeld van baby’s die in vluchtelingenkampen door ratten worden gebeten kregen de pioniers niet meer van hun netvlies. Aan de oproep is massaal gehoor gegeven. Door bijna 80 donateurs is bijna €5000 opgehaald. Dat betekent dat in totaal ruim 1500 kinderen en hun onderwijzers geholpen kunnen worden met een lespakket. De actie loopt via Unicef.

“Machteloos. Zo voel ik me als ik de verhalen leest over kinderen in vluchtelingenkampen. Dat de kinderen in het kamp op Lesbos nu ingeënt worden tegen tetanus, omdat ’s nachts baby’s door ratten worden gebeten was voor mij de druppel. Ik vind dat zo verschrikkelijk. Ik wilde iets doen, maar wat?” vertelde Sandra Gaakeer bij de start van de actie. Via Unicef zijn er mogelijkheden om verschillende pakketten te doneren. Dekens, medicijnen, maar ook duurdere pakketten, zoals pakketten met lesmaterialen voor 40 kinderen en hun onderwijzers. “Ook die pakketten zijn belangrijk”, weet Gaakeer, zelf ook leerkracht. “Je kunt heel verschillend denken over hoe we met vluchtelingen moeten omgaan, maar kinderen in de vele vluchtelingenkampen mogen hier niet de dupe van worden. En onderwijs is zo belangrijk voor hun toekomst.”

Opbrengst

Van deze pakketten kan Zin op School na alle donaties 39 ‘school-in-a-box’en met 40 lespakketten doneren aan Unicef. Het bedrag daarvoor is aangevuld door de pioniersplek. Veel donateurs die bekend zijn bij de pioniers zijn persoonlijk bedankt; andere anonieme gevers bedanken ze bij deze van harte voor hun bijdrage. “We merkten dat heel veel mensen in ons persoonlijk netwerk op school en in familie- en vriendenkring graag bereid waren om te doneren,” vertelt Gaakeer. De bedragen kwamen ook in januari nog binnen. De actie is nu afgesloten.

Perspectief

“In deze tijd missen veel mensen perspectief. De massale steun aan deze actie ervaren we als een hoopvol teken dat we met elkaar kunnen bouwen aan die toekomst. Juist in wat we (kunnen) doen voor een ander, kunnen we zelf ook weer wat perspectief ervaren voor de toekomst. We bidden om die toekomst voor ons allemaal, en voor deze kinderen in het bijzonder” schrijven de pioniers in hun bedankbrief.